Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU CicaLux

Niniejszy dokument stanowi politykę danych osobowych przetwarzanych przez Hado Milena Rutkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 27/11, 02-0330 Warszawa, właściciela E-Sklepu cicalux.pl (dalej także jako: Sklep). Określa on zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych, w tym danych osobowych i informacji pochodzących od Klientów i Użytkowników serwisu internetowego. Jest jednocześnie polityką prywatności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe Użytkownik akceptuje jej warunki. Brak akceptacji uniemożliwi wykonanie usługi przez Sklep. Administratorem danych osobowych jest Hado Milena Rutkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej  27/11, 02-0330 Warszawa, NIP: 542-258-33-57.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce, w tym rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w „Regulaminie Sklepu” dostępnym na stronie internetowej http://cicalux.pl

I. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Po jej wyrażeniu zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tzn. niezbędne są do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.cicalux.com, do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

II. Jakie dane są zbierane?

 1. Dane zbierane podczas rejestracji – abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu, będziesz musiał się zarejestrować (formularz). Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, ponadto imię i nazwisko, miejscowość, województwo oraz kraj.
 2. Dane zbierane podczas zakupu produktów – zanim będziesz mógł kupić nasze produkty zapytamy Cię o: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.
 3. Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

III. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw Produktów oferowanych przez HadoMed.com jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Respektujemy przysługujące każdej osobie, której dane przetwarzamy, następujące prawa:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dodatkowo:

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 • prawo do otrzymania informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.
 1. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: office@hadomed.com.

IV. Jak wykorzystywane są Twoje dane?

 

 1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 6. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego w celach marketingowych z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w Sklepie Cicalux.pl pliki cookies.
  1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
  2. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
  3. W przypadku kontroli PUODO, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000).
  4. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
  5. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci go.

V. Profilowanie w Sklepie.

 

 1. Sklep nie wykonuje zautomatyzowanych operacji przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 

VI. Newsletter.

 

Masz możliwość otrzymywania Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W Newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

VII. Jak będziemy się z Tobą kontaktować?

 

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera czy dokonałeś transakcji, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twoich działań. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twoich działań.

VIII. Jak możesz poinformować Nas o zmianie Twoich danych?

 

Po zalogowaniu się i wybraniu sekcji „Edytuj profil”, możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu (Historia zamówień) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Aby usunąć swoje dane należy skorzystać z opcji „Likwidacja konta” znajdującej się w sekcji „Profil użytkownika”.

IX. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

X. Polityka Cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. konfiguracji serwisu;
 3. uwierzytelnienia Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie;
 4. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
 5. analizy i badań oglądalności;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 8. realizacji działań marketingowych.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XI. Zmiany naszej polityki prywatności.

 

Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach Klienci i Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres: biuro@cicalux.pl.

Aktualna wersja polityki prywatności i cookies została przyjęta i obowiązuje od dnia 27.07.2021 r.